Isi 1:Teknologi-Pengaruh(Media massa)

Bukti 1:S:Rakyat Singapura,Media massa(Mereka)
             A:Media massa
            M: Mengingatkan warga Singapura tentang akibat buruk jikalau mereka tidak mengamalkan budaya kitar semula
           M:di   stesen bas dan kolong blok
           B:?
  B:  Menyiarkan d
okumentari tentang kepentingan amalan/Menyiarkan rancangan atau drama yang mengalakkan  budaya kitar semula

Isi2:Masyarakat-bantuan pihak Sekolah
S:Pihak sekolah dan pelajar
A:Mengadakan karnival kitar semula,Menggantikan tong-tong  sampah,Menjemput seorang pakar
M:Akan tahu bahawa mengamalkan budaya kitar semula  amat penting untuk menyelamatkan bumi daripada kebiasaan
M:?
B?
B:Syarikat NOKIA telah mengunjungi beberapa buah sekolah untuk memberikan ceramah untuk menggalakkan budaya kitar semula
Isi3:Masyarakat- Bantuan Ibu bapa
S:Ibu bapa,anak anak
A: Ibu Bapa harus mendidik anak mereka tentang kepentingan kitar semula
M;anak-anak melihat ibu bapa seperti idola mereka
M:Di rumah
B?
B:Melatih anak-anak mereka untuk mengitar semula barang-barang terpakai seperti botol plastik.

Isi4:Masyarakat-
S:Masyarakat,Rakyat Singapura
A;Mengadakan pertandingan mengitar Semula dan pemenangnya akan memenangi hadiah/Mengadakan ceramah
M:Pihak masyarakat akan menyertai peraduan itu
M?
B?
B:Menerangkan pakah akibat-akibat buruk yang akan terjadi jikalau tidak mengamalkan budaya kitar semula

Isi5:Masyarakat-Pihak pemerintah
S:Pihak pemerintah
A:Mengadakan kempen mengitar semulaMenggubal undang-undang serta memberi ganajran kepapda sekolah yang mengamalkan Budaya kitar semula.
M::melibatkan semua warga Singapura
M:?
B?
B:Me
Leave a Reply.